Dil   >>   Old Shares and Bonds  Old Stock and Bond Certificates  Historische Wertpapiere - Alte Aktien, Anleihen und Finanzdokumente  Acciones Antiguas Espa�a  Actions et Anciens Titres Boursiers  Antichi Certificati Azionari  Alte Aktien und historische Wertpapiere  Ações Antigas  Ações Antigas do Brasil  Acciones Antiguas Mexicana  Исторические ценные бумаги   Historicke cenne papiry  Historyczne papiery wartosciowe  R�gi r�szv�nyek  Hisse Senetleri  

 
 

Historic Stock Market �deki

Uluslararası tarihi değerli k�ğıtlar, hisse senetleri, tahviller ve eski finans belgeleri Hat�st� (online) pazarına hoş geldiniz.

Tarihi değerli k�ğıtlar kavramı altında, hi�bir ger�ek değeri olmayan ve artık hisse senetleri piyasasında işlem g�rmeyen eski finansman belgeleri, eski hisse senetleri ve tahviller anlaşılmaktadır. Bunlar genellikle, kuruluştan iflas veya başkalarına devrine kadar olmak �zere bir işletmenin etkileyici ge�mişini belgelerler. Finans tarihinde ilk hisse senedi emisyonu Amsterdam'da 1606 yılında die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tarafından ger�ekleştirilmiştir. 

 
Eski Hisse Senedi & Tahviller

 

 

Eski Hisse Senedi & Tahviller

 

 

Eski Hisse Senedi & Tahviller

 

 

Eski Hisse Senedi & Tahviller

 

Eski Hisse Senedi & Tahviller

 

 

Eski Hisse Senedi & Tahviller

 

Eski Hisse Senedi & Tahviller

 

Eski Hisse Senedi & Tahviller

 

Eski Hisse Senedi & Tahviller

KOLEKSİYON YAPMA

Sanatsal baskıları ve az miktarda basılmış olmaları eski hisse senetleri ve tahvillerini g�n�m�zde �ok pop�ler koleksiyon objeleri haline getirmektedir. Tarihi değerli k�ğıtlar, pul veya madeni para �zelliğine sahip değildirler. Tarihi değerli k�ğıtlar, pul veya madeni paralara kıyasla sadece �ok k���k miktarlarda temin edilebilmektedir. Kendi �zel koleksiyonlarını da genişletmek isteyen d�nya �apındaki koleksiyoncu sayısı s�rekli olarak artmaktadır.

�zel koleksiyon alanlarına �rnekler:

Tarihi değerli k�ğıtlar

  • branşlara g�re
  • imzalara g�re
  • b�lgelere g�re
  • değerli kağıt t�r�ne g�re
  • sanatsal baskılarına g�re
  • devirlere g�re
  • k���k sermayeli işletmelerin
  • b�y�k şirketlerin

Ancak eski hisse senetleri ve tahvillerine olan d�nya �apındaki y�ksek talep sadece koleksiyonculara ait değildir; bankalar ve sigorta şirketleri de t�m ofis katlarını giderek tarihi değerli k�ğıtlarla ve eski finansman belgeleri ile s�slemektedirler.

KOLEKSİYONER DEĞERİ

Eski hisse senetleri, tahviller ve diğer eski finansman belgelerinin koleksiyoncu değeri arz ve talep yoluyla belirlenir. Belli �zel alanları ile ilgili farklı derecelerdeki talepler y�ksek fiyat dalgalanmalarına neden olabilir. Bir tarihi kıymetli k�ğıdın koleksiyoncu değerinin ne kadar olduğu bir�ok fakt�re bağlıdır; �rneğin k�ğıdın korunma durumuna, emisyon miktarına, işletmenin adına veya halihazırdaki eski hisse senetleri ve tahvillerine olan talebe.

Buna g�re, bir tarihi değerli k�ğıdın tam koleksiyoncu değeri tam tamına belirlenemez. Değişik koleksiyoncu kataloglarındaki tarihi kıymetli k�ğıtların kıymet beyanlarına kuşkuyla bakılmalıdır, ��nk� bunlar genellikle katalogların yayımcıları veya bir koleksiyoncu tarafından tahmin edilmişlerdir. Aynı şey,  az sayıda katılımcıya sahip tarihi kıymetli k�ğıtları m�zayedeleri i�in de ge�erlidir. Bunu takip eden sonu� listelerine pek fazla itibar edilmemelidir, ��nk� bunlar �zel koleksiyon alanlarına ilgi duyan m�nferit koleksiyoncular tarafından oluşturulmuşlardır ve genel piyasa olaylarını yansıtmamaktadırlar.

Bizim fiyat verilerimiz karmaşık bir hesap form�l�ne dayanmaktadır. Fiyatın hesaplanmasında esas olan diğer fakt�rlerin yanı sıra tarihi değerli kağıdın korunma durumu, emisyon tarihi, emisyon miktarı, şirketin tanınmışlık derecesi, orijinal imzalar, baskı resmi ve diğer kriterlerdir. Bundan dolayı tarihi değerli k�ğıtlar bundan sonra da ger�ek�i bir fiyata satın alınabilir olacaktır.

KORUNMA DURUMU

Eski finansman belgeleri yaşına uygun olarak tedav�l izleri taşırlar. Buna g�re daha az iyi korunmuş ve �ok iyi korunmuş k�ğıtlar vardır. Bizim kalite �l��tlerimiz �ok y�ksek tutulmuştur ki bu da m�şterilerimizin işine yaramaktadır. M�şterilerimizin, eski hisse senetleri ve tahvillerimizle ilgili birinci sınıf servis ve alışılmamış derecedeki y�ksek kalite hakkında yapmış oldukları teyitleri bunu onaylamaktadır. Eski hisse senetleri ve tahvillerin korunma durumu ve buna uygun olarak sınıflandırılmaları ile ilgili diğer ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

ARZ

Eski hisse senetleri, tahviller ve diğer finansman belgelerini EXCHANGE altında t�m d�nyada değişik para birimlerinde sunabilirsiniz. Bunun i�in sadece kısa bir tanım hazırlamanız ve bir fotoğraf eklemeniz yeterlidir. B�ylece elinizdeki tarihi değerli k�ğıtlara ilgi duyan d�nyadaki t�m koleksiyonculara ulaşabilirsiniz.

Arşivimizde hen�z hepsi kataloga ge�irilmemiş 20000�den fazla tarihsel değerli k�ğıt mevcuttur. Buna rağmen 1000 adetten itibaren 1930 yılına kadarki farklı tarihi değerli k�ğıtlara ilgi duymaktayız.

Koleksiyonunuzu dağıtmak veya azaltmak mı istiyor musunuz? O zaman sizinle temasa ge�ebilmemiz i�in bize yazınız.

SATIN ALMA

Tarihi değerli k�ğıtları sadece esnaflardan satın almanızı �neriyoruz.

Bu takdirde m�şteri olarak, hoşunuza gitmediği takdirde belli bir s�re i�erisinde kullanabileceğiniz geri verme hakkına sahip olacaksınız. Biz t�m d�nyaya teslimat yapıyor ve ısmarlanan tarihi kıymetli k�ğıdı iade ettiğinizde alış bedelini derhal geri �d�yoruz.

Satıcı g�venilirliğine dikkat ediniz. Ismarlanan her tarihi değerli k�ğıt size sağlam bir ambalaj i�inde g�nderilmektedir. Zira her değerli k�ğıt bir antikadır. Ayrıca size, vergi payı g�sterilmiş bir fatura da g�nderilmektedir.

Kaliteye dikkat ediniz. Teklif edilen her tarihi değerli k�ğıdın tanımını iyice okuyunuz. Yaşına uygun izler taşımasına rağmen iyi korunmuş eski hisse senetleri, tahviller veya eski finansman belgeleri her zaman y�ksek bir koleksiyoncu değerine sahiptirler.

Arşivimizdeki tarihi değerli k�ğıtların tamamını hen�z kataloga ge�irmedik. Bilgi bankamızı s�rekli olarak g�ncelleştiriyoruz. Bu konuda her ay bilgilendirilmek isterseniz, �cretsiz HaberMektubu i�in abone olabilirsiniz. Bilgi bankamızda diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki tarihi değerli k�ğıtları bulabilirsiniz:

Hisse senetleri �rneğin: Adi hisse senetleri, ayrıcalıklı senetler, kurucu hisse senetleri, nama yazılı hisse senetleri, hamiline yazılı hisse senetleri vs.

Tahviller �rneğin: devlet tahvilleri, şehir idaresi tahvilleri, eyalet tahvilleri, şirket tahvilleri, altın bonosu, vs.

Senetler

Bor�lanma senetleri

Opsiyon senetleri

ve diğer dekoratif antikalar.

Değerli kağıt aramanızı kolaylaştırmak i�in bilgi bankamızı emisyon yılları, branşlar, �lkeler ve fiyat kategorilerine ayırdık b�l�nm�ş. Ya da belli bir tarihi değerli k�ğıt araması i�in kolay arama fonksiyonumuzu kullanabilirsiniz.

SERVİSİMİZ

6 farklı dilde

6 değişik para biriminde

T�m d�nyaya sevkıyat, detaylar

�cretsiz �yelik ve �cretsiz izleme listesi, detaylar

Geniş kapsamlı resimli bilgi bankası

Online mevcut g�stergesi

�cretsiz Haber Mektubu servisi, detaylar

6400��n �zerinde son derece dekoratif sertifikalar bulunan galeri, detaylar

Rahat arama fonksiyonu, detaylar

�deme sistemleri se�imi, detaylar

 

 

 

Gallery  Tramways  Advanced Search  Banks & Finance  Real Estate  Help  Textile Industry  Food  Automobiles  Tobacco & Sugar & Other  Theater & Cinema & Music  Electronic Industry  Companies  New Stock Certificates  Building Industry  Sports  Navigation  Steel  Paper  Printing & Press  Mobile  Farming  Insurance  Stores & Commerce  Colonies  Countries  Holding  Communications  Transport  Market Board  Glass  Brewery & Distilleries  Airlines & Aviation  Service  Mining & Oil  Media  Chemicals  Railroads & Railways  Water & Power  Mechanical Engineering  Electrical Engineering  Cities & States 

 

 

 

Abone Haber Mektubu | Abone Haber Mektubu | Bilgileri koruma | Servisi | Kontak

Copyright © 2004-2013 Historic Stock Market Ltd. London - All rights reserved.